DR beklager brug af billeder i TV Avisen

TV Avisen bragte d. 30. juli kl. 21:30 misvisende billeder i et indslag

I udsendelserne af TV Avisen d. 30. juli klokken 17:50 og 18:30 bragte vi et indslag om, at regeringen allerede i år er klar til at modtage kvoteflygtninge. I den forbindelse viste vi billeder af strømmen af migranter på motorvejene i Danmark i 2015 med forklaringen om, at den daværende regering stoppede ordningen med kvoteflygtninge på grund af tilstrømningen af migranter og spontane asylsøgere. Disse billeder var derfor relevante at vise.

I TV Avisen d. 30. juli klokken 21:30 bragte vi et kort indslag om samme sag. Her indgik fortsat billeder af migranter på motorvejene i Danmark i 2015. Forklaringen vedrørende regeringens valg om at stoppe med at tage kvoteflygtninge indgik imidlertid ikke i dette korte indslag, hvilket gjorde, at billederne kunne optræde misvisende. Kvoteflygtninge og migranter/spontane asylsøgere er to forskellige ting, og billederne af migranterne fra 2015 burde derfor ikke have været vist i det korte indslag om kvoteflygtninge i TV Avisen klokken 21:30.

DR Beklager.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter