DR beklager fejl i artikel om kritik af læge

DR beklager manglende forelæggelse af kritik til anden part i artikel bragt d. 2. marts 2020.

DR bragte d. 2. marts 2020 en artikel om Dansk selskab for Almen Medicins kritik af en praktiserende læges udmelding om muligheden for at behandling af covid-19 med medicinen klokrorin.

DR havde ikke i første omgang selv forelagt kritikken i artiklen for lægen, og artiklen er derfor først efterfølgende opdateret med den praktiserende læges kommentarer til kritikken.

Den opdaterede artikel med kommentarer kan læses her. DR beklager fejlen.

Facebook
Twitter