DR beklager fejl i opslagsbillede på Facebook

DR beklager billede bragt på Facebook d. 20. april 2020

Den 20. april 2020 publicerede DR et opslag på Facebook om kasserede værnemidler, hvor der blev gjort brug af et billede med udstyr fra en navngiven virksomhed.

Virksomheden har intet med de kasserede værnemidler at gøre, og billedet blev derfor udskiftet efter, DR blev opmærksomme på denne fejl.

DR beklager.

Facebook
Twitter