DR om Michael Jackson-dokumentar: Vi har givet plads til kritik og andre vinkler

Dokumentarredaktør Anders Bruus fra DR Medier svarer her på en række af de centrale spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med ’Leaving Neverland’.

DR viste ’Leaving Neverland’ i foråret, og den kan fortsat ses på DRTV.

Dette forår viste DR dokumentaren Leaving Neverland, hvor to mænd står frem og fortæller deres historie om, hvordan de er blevet udsat for seksuelt misbrug af Michael Jackson, da de var børn.

I forbindelse med visningen af filmen blev der rejst en række spørgsmål omkring, hvorfor DR viste filmen og hvordan DR forholdt sig til kritik af filmen.

Her svarer Anders Bruus, der er dokumentarredaktør i DR Medier, på en række af de centrale spørgsmål.

Hvorfor har DR valgt at sende dokumentaren?

Det er en dokumentarfilm om to unge drenge, der nu står frem og fortæller deres historie om, hvordan de er blevet udsat for seksuelt misbrug. Det en væsentlig film, der lader dem og deres familier komme til orde om et alvorligt emne, der rækker langt videre end den konkrete sag. DR har indkøbt denne dokumentar, lavet af en prisvindende instruktør, netop af den grund. Set i et bredere perspektiv er det håbet, at filmen kan skabe en større forståelse for ofre for seksuelt misbrug og den komplekse psykologi i forhold til grooming af børn, som filmen folder ud. DR fastholder derfor, at filmen har star samfundsmæssig relevans for de danske seere.

Hvad har DR gjort for også at give plads til den kritik, der har været af dokumentaren?

DR har i en række artikler redegjort tydeligt for de efterladtes kommentarer samt givet taletid til fans, der var kritiske over for filmen. Blandt andet på forsiden af dr.dk den dag, filmen fik premiere. Filmen har også været behandlet i en række radio- og tv-indslag fra flere vinkler.

Hvorfor har DR ikke givet boet efter Michael Jackson mulighed for genmæle i forbindelse med selve udsendelsen?

Den britiske instruktør, Dan Reed, har truffet et bevidst valg om ikke at interviewe Michael Jacksons pårørende eller advokater, hvilket gør filmen sårbar over for anklagerne om ensidighed. De pårørendes synspunkter er imidlertid repræsenteret i filmen gennem arkivmateriale, og indeholder blandt andet Michael Jacksons benægtelser af misbrug og hans advokaters afvisninger af de anklager, der har været fremsat imod ham. Det fremgår også tydeligt i filmen, at Michael Jackson aldrig er dømt for disse anklager.

DR har valgt at respektere instruktørens beslutning, og det er vurderingen, at det fremgår klart af filmens præmis, at den handler om de to hovedmedvirkendes vidnesbyrd, og at filmen ikke har som mål at afsige dam over nogen. Hvis DR, mod instruktørens ønske, havde forlagt for Michael Jacksons pårørende i forhold til Medieansvarsloven og inkluderet det i filmen, ville DR have krænket producentens rettigheder.

For at sikre alsidigheden har DR i flere sammenhænge, blandt andet på dr.dk ladet kritikere af filmen komme til orde, ligesom filmen er dækket bredt på DR’s forskellige platforme.

Dokumentaren kan ses her

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter