DR præciserer artikel om pindsvin

DR præciserer omtale i artikel fra d. 22. januar om danske pindsvin

DR præciserer en artikel om danske pindsvin, der blev bragt på dr.dk d. 22. januar 2020. Forskeren bag den undersøgelse, som lå til grund for artiklen, har efter publicering henvendt sig til redaktionen og præciseret, at det endnu ikke er muligt at konkludere, hvilke konsekvenser indavlen og tandsundheden har for de danske pindsvin. Forskeren understregede desuden, at artiklens omtale af pindsvinenes tandsundhed bygger på prøver fra fem pindsvin. Resultaterne af en selvstændig og større undersøgelse af tandsundheden offentliggøres senere på året. Da disse omstændigheder ikke fremgik klart af artiklen, er forholdene nu præciseret. Artiklen kan læses her.

Facebook
Twitter