DR retter oplysning i historie om tidlig pension

Forklaring om hvornår man kan gå på tidlig pension manglede afgørende detalje.

Den 17. august bragte vi historien om, hvad der ville blive de afgørende faktorer i forhold til at kunne få tidlig pension.

Her kom det flere steder til at fremgå som om, at de, der har en privat pensionsopsparing på mere end to millioner, ikke vil få mulighed for at gå på den tidligere pension. Det er ikke korrekt. Pensionsopsparingen afgør, om man kan få den fulde ydelse.

Personer med en privat pensionsformue over to millioner kroner kan fortsat få tildelt tidlig pension (såfremt de øvrige kriterier opfyldes), men beløbet vil blive beskåret.

DR beklager fejlen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk