Flere rettelser i artikel om 5G

Beskrivelser af telefonsamtaler og tal på hjernekræft er blev revideret.

(Illustration Mathis Birkeholm Duus © DR)

I artiklen Artikel om kræft og mobilstråling vækker voldsom kritik: Sådan gik det, da jeg jagtede sandheden bag tallene har redaktionen bag indført flere rettelser efter dialog med interesseorganisationen Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Artiklen beskriver journalistens jagt på specifikke tal på udviklingen i forekomsten af hjernetumoren glioblastom i befolkningen.

I den seneste artikel bringes en graf udarbejdet af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation på basis af tal fra Cancerregistret.

I den oprindelige udgave af artiklen fremstod det som om, at grafen ikke tager højde for, at befolkningen er vokset, hvilket i princippet kunne forklare, at der er flere, som bliver diagnosticeret med glioblastom.

Men mens tallene fra Cancerregistret rigtig nok ikke var korrigeret for befolkningsudviklingen, var der i udarbejdelsen af grafen foretaget en korrigering af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

DR har modtaget og bekræftet beregningerne, hvorfor teksten er revideret.

DR beklager fejlen.

Vrede ændret til kritik

Derudover er der foretaget rettelser i artiklens rubrik og indledning.

Her står beskrevet journalistens oplevelse af henvendelser fra selv samme organisation i kølvandet på første artikel om 5G og hjernekræft.

Det blev vurderet relevant for læserne at kende til, hvilke reaktioner og følelser, debatten om 5G vækker i dele af samfundet.

Repræsentanter fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har imidlertid en anderledes opfattelse af særligt en række telefonsamtaler, som ikke er båndet.

Vi har derfor ændret ordvalget.

Tidligere lød rubrikken ”Artikel om kræft og mobilstråling vækker voldsom vrede: Sådan gik det, da jeg jagtede sandheden bag tallene”. Ordet vrede er nu ændret til kritik.

I artiklens indledning stod der desuden, at journalisten fik vrede mails og blev råbt ad i telefonen. Dette er efterfølgende ændret til følgende:

Jeg blev kimet ned på telefonen og fik omkring 20 utilfredse mails, der forlangte ændringer og tilføjelser.

DR ligger naturligvis inde med den fulde mailkorrespondance samt opkaldslister, som dokumenterer denne beskrivelse af forløbet.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter