Olieselskaber går fri af dansk klima-afgift: Får gratis CO2-kvoter for 372 millioner

Støttepartier presser regeringen for at indføre CO2-afgift, men klimaministeren vil i stedet have EU til at stramme reglerne.

Equinors olieraffinaderi ved Kalundborg forsyner en stor del af det østlige Danmark med diesel og benzin. (© (c) DR)

Omgivet af gule rapsmarker og kysten langs Kalundborg ligger olieselskabet Equinors olietanke og raffinaderi.

Det enorme anlæg fremstiller diesel og benzin til en stor del af Danmark, og den proces kræver i sig selv en masse brændstof.

Equinors anlæg udledte sidste år 540.000 ton CO2 fra deres egen brug af olie og gas. Dermed er Equinor en af de virksomhed, der udleder mest drivhusgas i Danmark.

Alligevel betaler Equinor ingen CO2-afgift i Danmark, som alle andre virksomheder ellers som udgangspunkt skal betale.

For olieindustrien i Danmark er undtaget fra at betale CO2-afgift i Danmark. I stedet er olieselskaberne på en undtagelsesliste i EU, så de får gratis CO2-kvoter til at dække størstedelen af deres udslip af drivhusgasser.

Det viser dokumenter fra Energistyrelsen, som DR har aktindsigt i.

Sidste år fik Equinor, Shell, Total og de andre olieselskaber i Danmark gratis CO2-kvoter til en værdi af 372 millioner kroner.

Men det skader klimaet, at olieindustrien får offentlig støtte i form af gratis CO2-kvoter, siger Lars Gårn Hansen, der er miljøøkonomisk vismand og professor ved Københavns Universitet.

- Her giver man nogle tilskud, der faktisk resulterer i mere global udledning, siger Lars Gårn Hansen.

Gratis kvoter indtil 2030

Dokumenterne viser også, at olieselskabernes står på undtagelseslisten fra EU de næste ti år. De vil altså indtil 2030 være undtaget fra at betale CO2-afgifter og vil få gratis CO2-kvoter til størstedelen af deres udslip af drivhusgasser.

2030 er samme år, som et bredt politisk flertal har vedtaget at have som mål at reducere CO2-udledningerne i Danmark med 70 procent.

- Lige præcis de her gratis kvoter til olieindustrien fungerer ikke. Det resulterer faktisk i det modsatte af hensigten. De øger faktisk de globale udledninger, fastslår Lars Gårn Hansen.

- Derfor virker det selvmodsigende at give et tilskud til at opretholde produktionen.

Overskud og investeringer

På kanten af en kæmpe olietank erkender overingeniør Niels Bech fra Equinor, at selskabet ville reducere deres udledning af drivhusgasser, hvis de skulle betale dansk afgift.

- Der er ingen tvivl om, at det vil give incitament til at spare på energien, siger Niels Bech.

Olie har en stor udledning af CO2, ville det ikke også være fair, hvis I skulle betale til festen og betale til den grønne omstilling?

- Det er jeg helt enig med dig i. Men at bidrage til festen betyder ikke nødvendigvis, at man putter penge ned i statens kasse. Der kunne de jo ende med at blive brugt til andre ting end at begrænse CO2-udledningen.

- Var det ikke bedre, at de blev i vores lommer, så vi kunne bruge dem til at lave de investeringer, som staten ville stille krav om, spørger Niels Bech.

Hvad kunne det være?

- Vi kunne godt tænke os at lave nye brændstoffer, som ikke var baseret på olie. Men det kræver gigantiske investeringer.

I tjente sidste år 800 millioner kroner i overskud. Er det ikke også fair, at I betaler noget af det i CO2-afgifter for den udledning, som I har?

- Men den udledning bliver ikke bedre af, at vi betaler ind til statskassen. Hvad sker med pengene, når de ryger i statskassen? Vi har jo ingen garanti for, at de bliver udnyttet til grøn omstilling, siger Niels Bech fra Equinor.

Politisk slagsmål om klimaplaner

Virksomhederne i Danmark betalte sidste år 3,5 milliarder kroner i CO2-afgift til den danske stat.

Men regningen for at nå målet om 70 procent mindre CO2 i 2030 vil koste samfundet op mod 20 milliarder kroner, anslår Klimarådet.

Derfor er slagsmålet om, hvem der skal betale regningen for den grønne omstilling, et af de afgørende stridspunkter i de politiske forhandlinger om de nye klimaplaner. Hvor meget skal forbrugerne betale? Landbruget? Industrien? Olieselskaberne? Og de andre grupper i samfundet?

Både de økonomiske vismænd og Klimarådet har et centralt forslag til at fordele regningen: En CO2-afgift, der er markant højere end i dag, og som alle bør betale.

- Selvfølgelig skal der også være CO2-afgifter på olieindustrien, siger Lars Gårn Hansen, der er miljøøkonomisk vismand.

Vi står i en af de måske største økonomiske kriser nogensinde. Er det nu, man skal til at indføre CO2-afgifter?

- Lige nu skal man holde hånden under dansk erhvervsliv. Men klimaomstillingen er et langsigtet projekt til 2030 og 2050, og det handler om CO2-afgifter, siger Lars Gårn Hansen.

Støttepartier presser klimaministeren

Regeringens støttepartier Radikale Venstre og Enhedslisten kritiserer, at olieindustrien er undtaget CO2-afgifter i Danmark.

- Det er et problem, når olieselskaberne får tildelt gratis kvoter og derved ikke betaler en fair pris for den store udledning, som de står for i vores samfund, siger Ruben Kidde, klimaordfører for Radikale Venstre.

Det giver olieselskaberne en urimelig konkurrencefordel, mener Enhedslistens klimaordfører.

- Selvfølgelig skal olieselskaberne også betale CO2-afgift. Det giver ingen mening, at vi undtager nogle af dem, som skader klimaet allermest, fra at betale ved kasse et, mener Mai Villadsen.

Risikerer I ikke, at I skubber arbejdspladser og produktion ud af Danmark?

- Vi skal selvfølgelig indføre en CO2-afgift som ikke bare kommer i morgen, men som bliver langsomt indfaset, siger Mai Villadsen.

Kan det ikke dræne olieselskabernes overskud, så de ikke kan investere i grønne løsninger?

- Jeg køber ikke, at olieselskaberne er der for at skabe overskud til grønne løsninger. De er der for at tjene penge, og det er også fair, men de skal betale en CO2-afgift for alt det, de udleder, mener Enhedslistens ordfører.

EU-regler skal forhindre udflytning

DR har tidligere afdækket, hvordan en række af de største udledere af CO2 i dansk industri også er undtaget fra at betale danske CO2-afgifter.

Men samtidig har de største virksomheder samlet set øget deres udledninger af CO2 med 17 procent de seneste fem år.

Det er EU-regler, der ligger bag undtagelsen af olieselskaberne og de store industrivirksomheder. EU’s system for CO2-kvoter betyder, at virksomheder, som bruger mest energi, ikke skal betale nationale CO2-afgifter. I stedet skal de købe CO2-kvoter i EU.

Men en række brancher er ifølge EU-reglerne særlig udsat for konkurrence fra udlandet. Og for ikke at presse de virksomheder til at flytte produktion ud af EU, får de gratis CO2-kvoter til at dække hovedparten af deres CO2-udslip.

Det er altså den liste, Carbon Leakage-listen, som olieindustrien er med på frem til 2030.

Equinor: Kan let flytte arbejdspladser ud

Sidste år modtog Equinor og Shell, der ejer raffinaderier, og Total og de andre selskaber i Nordsøen samlet set gratis CO2-kvoter til at dække 85 procent af deres udledninger. Det viser aktindsigten fra Energistyrelsen og data fra EU-Kommissionen.

- Det, der foregår her på raffinaderiet, kan så nemt som ingenting flyttes til andre lande, fastslår Niels Bech, Equinors overingeniør i Danmark.

Equinors overingeniør, Niels Bech, frygter, at en CO2-afgift vil dræne selskabet for overskud, så de ikke kan investere i grønne teknologier. (© (c) DR)

Hvad mener du, der ville ske, hvis man sagde, at Equinor skulle betale CO2-afgift?

- Så er jeg bange for, at produktionen ville flytte til udlandet.

Men danskerne kører jo stadig i bil, og der vil stadig være behov for benzin?

- Det er fuldstændig rigtig, men produktionen her vil stoppe. Der vil stadig blive importeret olie. Det ville så komme fra lande, hvor CO2-udledningerne er højere, mener Niels Bech.

Han afviser dog ikke helt en CO2-afgift. Men det er vigtigt, at den ikke bliver for høj og ikke gælder hele olieselskabets udledninger af drivhusgas, men kun en del af det.

- Olieindustrien er en af de industrier, der er meget konkurrenceudsat. Så der skal være en balance mellem på den ene side at få os til at optimere vores energiforbrug og på den anden side ikke at skubbe arbejdspladserne til andre lande.

Vismænd: Stop støtte til olie

Netop risikoen for at flytte CO2-problemet til udlandet har de økonomiske vismænd undersøgt ved at studere forskningen i oliesektoren.

Hvis en dansk CO2-afgift fører til, at et olieselskab vælger at flytte en del af produktionen til udlandet, vil to tredjedele af CO2-udledningerne også ”flytte med”.

Men ifølge Lars Gårn Hansen vil en tredjedel af udledningen af drivhusgas blive reduceret. Altså vil det mindske oliesektorens udslip af drivhusgas at påføre dem en CO2-afgift, selv i det tilfælde at en del af olieproduktionen skulle flytte ud.

- Derfor er der i hvert fald ingen grund til at bruge penge (gratis kvoter, red.) på at opretholde olie-produktionen, mener Lars Gårn Hansen.

Regeringen vil ændre EU-regler

Klimaminister Dan Jørgensen (S) mener ikke, det giver mening at indføre en CO2-afgift, der omfatter olieindustrien.

For på grund af den såkaldte nordsøaftale skal olieselskaberne i Nordsøen have erstatning, hvis de bliver pålagt ekstra afgifter.

- Hvis der bliver pålagt byrder på de her selskaber, så skal de kompenseres en til en. Og det vil sige, at CO2-afgifter ikke umiddelbart vil have effekt på de selskaber, siger Dan Jørgensen.

I stedet vil han forsøge at få opbakning i EU til at ændre reglerne om gratis CO2-kvoter.

- Der er altså mulighed for at stramme op på de regler, så det i højere grad kommer til at føre til CO2-reduktioner i fremtiden, siger Dan Jørgensen.

Ifølge støttepartierne kan den danske regering godt indføre en CO2-afgift for olieraffinaderierne, der ikke er omfattet af nordsøaftalen.

- Hvor vi går forrest i verden og viser, at selvfølgelig skal det kunne betale sig at investere i grønne produkter, og omvendt, så skal man betale mere, hvis man laver sorte produkter, siger Ruben Kidde (R).

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk