Regulering af din medielicensregning

Prisen på din medielicens vil fra 2019 være lavere end den hidtil har været

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 29. juni 2018 aftalt, at medielicensen skal afskaffes, og fremtidens public service skal finansieres via den almindelige skat. I overgangsperioden fra 2019 til 2022 skal du fortsat betale medielicens, samtidig med at skattemodellen indføres. Klik her for at læse hele medieaftalen.

Licensprisen i 2019

Prisen på medielicens bliver i 2019 1.927 kr. årligt, svarende til 963,50 kr. halvårligt og 160,58 kr. månedligt. Har du betalt en regning til den gamle takst gældende for 2018, som strækker sig ind i 2019, vil det overskydende beløb blive udbetalt til din NemKonto senest den 31. december 2018.

Du skal ikke foretage dig noget, vi regulerer din medielicensregning så den passer med den nye 2019 pris.

Medielicensprisen for 2018 er fastsat til 2.527 kr. årligt. Det svarer til 1.263,50 kr. pr. halvår og 210,58 kr. pr. måned.

Efterregulering af licensbetaling

Det beløb, der er betalt for meget, vil blive reguleret, så snart vi bliver bekendte med den nye pris. Beløbet vil blive udbetalt til din NemKonto. Vi udbetaler dog ikke beløb under 50 kr., men fratrækker dem på din næste regning.

Det er vigtigt, at du fortsat betaler din regning, når du modtager den, da du skal betale medielicens, som du hidtil har gjort, indtil udgangen af 2021. Vi vil løbende regulere prisen på din regning, så du ikke betaler for meget.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk