Forældre får ikke medhold i klage over DR-programmet ’En farlig arv’

Tv-programmet er ikke ærekrænkende og udnytter ikke den medvirkende, slår afgørelse fast.

Klagerne mente, at DR's etiske regler ikke var overholdt i programmet 'En farlig arv'. Dette afviser lytternes og seernes redaktør. (© DR)

I programserien ’En farlig arv’ på DR2+ følger man i fire episoder hjerneforsker Jon Wegener og hans forsøg på at undersøge sin egen genetiske arv. Jon Wegener fortæller i udsendelserne blandt andet om traumatiske oplevelser fra barndommen og kigger nærmere på, om det har haft følger for hans genetik og psyke.

Programserien og udtalelserne fik Jon Wegeners forældre til at klage over DR. De mente blandt andet, at udsendelsen var ærekrænkende, at dele af udsendelsen skulle bortredigeres, og at DR havde udnyttet hovedpersonen Jon Wegeners psykiske tilstand.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen giver ikke klagerne medhold.

Forældre forelagt udtalelser

Klagerne skriver til DR, at der fremsættes ærekrænkende og forkerte påstande i programserien. Seriens omdrejningspunkt er en central scene i et af programmerne. Her fortæller Jon Wegener om en konkret episode fra barndommen.

- Hændelsen er central for Jons beskrivelse af sin barndom og central for programmets præmis. Jon har sin ytringsfrihed og grundlovssikrede ret til at fremsætte den, men da beskrivelsen kan være ærekrænkende for forældrene, skal DR efterprøve Jons forklaring, så langt det er muligt, slår Jesper Termansen fast.

Lytternes og seernes redaktør skriver, at den efterprøvelse er sket. Han lægger i afgørelsen vægt på, at forældrene blev forelagt oplysningerne til genmæle rettidigt af DR og, at forældrenes svar på påstandene fremsat i programmet er medtaget som tekst i afslutningen af programmerne.

Hovedperson blev ikke udnyttet af DR

Ifølge klagerne har DR desuden udnyttet Jon Wegeners psykiske tilstand og diagnose i strid med god presseskik. Dette afviser lytternes og seernes redaktør.

Ifølge afgørelsen forekommer der ingen indikation fra de medvirkende eksperter og forskere i programmet på, at Jon Wegener ikke skulle kunne klare at deltage i udsendelserne.

DR har tillige givet Jon Wegener en orientering om følgerne af at medvirke i programmerne og afgørelsen påpeger, at der desuden er tale om en voksen, myndig mand med en stilling som hjerneforsker, som frivilligt har indvilget i at deltage i et program om sig selv og med sig selv som case, der får diagnosen bipolar i mild grad.

Samfundsmæssigt vigtigt emne

Klagerne mener tillige, at deres privatliv er blevet krænket ved at bringe programmerne og dermed bringe oplysninger, der kan identificere dem. Det fremgår af sagen, at DRopfordring fra forældrene har redigeret og udeladt visse private oplysninger om dem i programmet netop for at vise hensyn.

Ifølge lytternes og seernes redaktør går emnets vigtighed, samfundsmæssige relevans og offentlighedens interesse i sagen forud for hensynet til forældrene. Afgørelsen slår fast, at det er berettiget og ikke nogen overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at programmerne har det indhold, de har og at Jon Wegeners forhold og relation til forældrene nævnes.

- Det er DR’s ret at vælge den præmis og vinkling, selv om Jons forældre er imod, slår Jesper Termansen fast.

DR har den fulde redigeringsret over stoffet, men skal vise særlige hensyn, når indhold og omtale af følsomme emner vedrører pårørende. DR skal tillige afveje hensynet til de pårørende i forhold til den offentlige interesse for sagen. Lytternes og seernes redaktør slår fast, at begge dele er sket og klagerne får ikke medhold.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse

Facebook
Twitter