Fra satanister til diætister

Lytternes og seernes redaktør er netop kommet med den halvårlige rapport, hvor blandt andet klagetemaer og tendenser bliver gennemgået.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (© dr)

Det er lige groft nok, at børnefiguren ”Onkel Reje” bagatelliserer satanisme sammen med sit ”heavyband” i et program, som er møntet på de helt små børn.” Det mente en stor gruppe seere i første del af 2019. Og det lod de DR vide ved at klage til DR.

Det kan du blandt andet læse i den seneste halvårsrapport til DR’s bestyrelse, som rummer oplysninger om de 7000 - 8000 henvendelser, der er behandlet i første del af 2019.

Et andet stort tema var reaktionerne på en diætist, som medvirkede i programmet 'Fede Forhold'. Mange mente, at hun var alt for hård i sin tone over for flere af deltagerne.

DR modtog i første halvdel af året godt 7000 kritiske henvendelser, og de fleste af dem reagerer på ret konkrete forhold. Sådan som det var tilfældet med de to omtalte programmer.

MGP og rådhusklokker

For eksempel da DR havde problemer med at få en afstemningsapp til at fungere til Børnenes Melodi Grand Prix - MGP 2019.

Nå ja, og så ikke at forglemme, at mange lyttere ikke kan forlige sig med, at Radioavisen fra 2. april har lagt ”et stille beat” – altså en musikrytme under den lille ”vægtersang”, som danskerne kender så godt fra Radioavisen, og som har været spillet fra Københavns Rådhustårns klokkespil, siden den første gang lød ved årsskiftet 1903 – 1904.

Der er også sager i den lidt tungere ende. Tre gange i løbet af første halvdel af 2019 fik DR kritik af Pressenævnet. Det gjaldt blandt andet udsendelsen 'Drabet på Købmanden' samt to indslag i TV-Avisen, hvor Pressenævnet kom frem til, at DR ikke havde redegjort retvisende for tilsynsmyndighedernes handlinger og anvisninger i forbindelse med et bosted for unge.

Pressenævnet tager sig kun af sager, hvor Klageren selv er part i sagen. Det gør jeg som lytternes og seernes redaktør ikke. Alle kan henvende sig.

Sager afgjort af lytternes og seernes redaktør

Jeg afgjorde 14 sager i første halvår af 2019, og klageren fik delvist medhold i tre ud af de 14 afgørelser. At arbejde med ankesager, hvor DR i første omgang har svaret en bruger på en etisk klage, og Klageren ikke er tilfreds, er noget af det, jeg bruger allermest tid på. Sagerne er nogle gange omfattende, tekniske og har principiel karakter. Det er generaldirektør Maria Rørbye Rønn, der sidder med de endelige ansvar over for klageren, og i alle de nævnte sager var hun enig med mig i konklusionen.

Jeg har i det seneste halve år brugt megen tid på arbejdet med ankesager i forhold til DR’s dækning af det kommende 5G-mobilnet. I kernen drejer de sig alle om brugere, som mener, at DR undertrykker og tilsidesætter faremomenter ved det kommende 5G-net. Herunder ud fra en påstand om, at DR selv har en interesse i at fremme 5G-nettet. Det har ført til omfattende gennemgange af, hvilken form for dokumentation, som programmerne har brugt, og hvad de har sat sig for at undersøge. Dermed bliver sagerne ofte til en diskussion af den journalistiske arbejdsmetode. For mange – der er optaget af en bestemt sag – har svært ved at forstå, at DR kan tilsidesætte for eksempel alternative medicinske oplysninger – uden at det er en overtrædelse af etikken. Hvis du vil dykke nærmere ned i det, kan du læse mere her.

Kontakt DR

Det er en styrke ikke bare for brugerne, men sandelig også for DR’s muligheder for at forbedre sig, at alle, der har noget på hjerte – ris eller ros – kan komme i kontakt med DR og få afprøvet argumenterne. Den officielle ”kontakt-knap” på forsiden af dr.dk giver mulighed for, at man kan skrive sin henvendelse direkte til DR. Systemet er nu løbet i gang og har virket i fire år. Det er en betydelig fordel, at brugerne har den mulighed, men det kan gøres enklere. Mange nævner i forbifarten, når de alligevel er i gang med at skrive til DR, at de finder systemet tungt. Min opfordring i halvårsrapporten er, at DR forenkler så meget som muligt, så det bliver lettere for brugerne at ringe eller skrive til DR. Alle er velkomne til at sende en mail til min postkasse. Er det ikke inden for mit område, tager jeg postsækken på nakken og afleverer henvendelsen rette sted.

Det er er godt og sundt, at såvel professionelle organisationer som helt almindelige brugere kan komme til orde og få svar fra DR som led i en demokratisk proces. Også selv om parterne ikke bliver enige.

Halvårsrapport

Denne klumme udtrykker alene lytternes og seernes redaktørs synspunkter og tegner ikke DR.

Facebook
Twitter