Klager kritiserede DR-dækning af ’danskere’ – fik ikke medhold

En klager kritiserede brugen af ordet ’dansker’ i tre artikler. Klager mente generelt, at DR i sin dækning fortier racisme fra etniske minoriteter mod den danske majoritetsbefolkning.

En bruger kritiserede tre artikler på dr.dk for ikke at være alsidig i dækningen af etniske minoriteter. Klageren fik ikke medhold af lytternes og seernes redaktør. (© DR)

En klager kritiserede tre artikler på dr.dk for ikke at være alsidige i dækningen af etniske minoriteter herunder demonstration for Black Lives Matter. Navnlig DR´s brug af ordet ’dansker’ fik kritik. Generelt lød klagers påstand, at DR politiserer og fortier vold og forbrydelser begået af etniske minoriteter mod den danske majoritetsbefolkning.

Klageren fik ikke medhold. De tre artikler overholdt DR’s etiske retningslinjer. Men DR erkendte, at ordet ’danskere’ i den ene artikel var uheldigt, da DR ikke var klar over alle de cirka 2000 demonstranters etnicitet i den Black Lives Matter-demonstration, som artiklen drejede sig om.

DR gav selv klageren medhold i forhold til den ene artikel og rettede ’danskere’ til ’personer’.

Kan ikke pålægges bestemte vinkler

Klager rejste samtidig et krav om, at DR – ifølge klager – rettede op på en skævhed ved i fremtiden at skrive et antal artikler om følgerne af de seneste tredive års indvandring.

I forhold til det sidstnævnte punkt konkluderede lytternes og seernes redaktør, at DR ikke kan pålægges bestemte vinkler og kilder. Heller ikke en kvote for bestemte artikler. Den enkelte artikel eller indslag skal holde sig inden for DR’s egne etiske retningslinjer. Men på det overordnede plan står DR’s ledelse til ansvar over for Kulturministeren i forhold til, at DR generelt set er upartisk, alsidig og balanceret i sin dækning.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse

Facebook
Twitter