Navn i podcast om psykolog skal ikke fjernes

Navnesammenfald i sag om kritiseret psykolog gav anledning til klage over P1-podcast. Klager får ikke medhold.

Et navnesammenfald i sag om kritiseret psykolog fik en lytter, der hedder det samme til at klage til lytternes og seernes redaktør. (DR)

Et uheldigt navnesammenfald mellem en kritiseret psykolog, som er omtalt i podcasten ’Det perfekte offer 2’, og en psykolog, som intet har med sagen at gøre, fik sidstnævnte til at klage.

DR’s podcast samt en artikel på dr.dk omtalte navnet på en psykolog i en sag, som Psykolognævnet har nævnt på sin hjemmeside. Psykologen har i en periode været sat under skærpet tilsyn af Psykolognævnet, og podcasten behandler forskellige forhold i sagen om psykologen. DR har på grund af kritikkens alvor fundet det nødvendigt at advare offentligheden om psykologen ved at bringe hans navn i podcasten.

Dette fik en lytter, der hed det samme, til at klage. Han påpegede, at navnesammenfaldet med den omtalte psykolog, har haft uheldige konsekvenser for ham selv, der også selv er psykolog.

Klageren har intet med den sag, som P1’s podcast behandlede at gøre, men han blev forvekslet med kollegaen fra Frederikssund. Klageren krævede blandt andet, at DR fjernede navnet fra podcasten. Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet sagen, og Klager får ikke medhold.

Sag i offentlighedens interesse

Af afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør fremgår det, at hensynet til offentligheden vejer tungt i en sag om redigering, sletning eller afindeksering. Som hovedregel fjerner DR ikke hele eller dele af indhold, som DR har publiceret.

Jesper Termansen påpeger, at navnesammenfaldet mellem de to psykologer er uheldigt, men at det ikke giver mulighed for, at DR skal slette noget.

- DR har forsøgt at imødekomme Klager ved at skrive ind i artiklen, at der er tale om et navnesammenfald mellem to personer, hvor den ene ikke har noget med sagen at gøre, skriver Jesper Termansen.

Desuden har DR efterfølgende tilbudt Klager flere imødekommelser for at undgå forveksling mellem de to psykologer, fremgår det af afgørelsen.

Overskrift er dækkende

Klageren var heller ikke tilfreds med artiklen der udkom på dr.dk i forbindelse med podcasten. Han påpegede, at overskriften for artiklen ikke er værdig for et offentligt medie. Heller ikke her får han medhold af lytternes og seernes redaktør. Overskriften på artiklen på dr.dk er ”Psykolog om klients mand: Han sidder jo og spiller pik”.

- Det er dækkende for en væsentlig og central del af den podcast, som DR bringer, og den vedrører kernen i den kritik, som en klient fremsætter, påpeger Jesper Termansen.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse

Facebook
Twitter