Radioavis-indslag om corona-dødstal var korrekt: Påstande om forkerte informationer afvises

En lytter mente, at Radioavisen ikke gengav korrekte informationer om corona-dødsfald på plejecentre, efter at vaccinationsprogrammet var påbegyndt. Kritikken afvises af lytternes og seernes redaktør.

En lytter kritiserede et indslag i Radioavisen den 9. februar 2021 kl. 21.00. I indslaget blev der sagt, at dødsfald som følge af corona på landets plejehjem, var det laveste siden midten af december. Det mente lytteren ikke var korrekt. Lytternes og seernes redaktør har behandlet klagen. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen DR, DR)

En lytter kritiserede et indslag i Radioavisen den 9. februar 2021 kl. 21.00. I indslaget blev der sagt, at dødsfald som følge af corona på landets plejehjem, var det laveste siden midten af december. Det mente lytteren ikke var korrekt.

Lytteren henviste til en statistik med tal fra Statens Serum Institut (SSI), der beskrev en anden udvikling end den DR beskrev. Klageren fandt derfor indslaget uredeligt og krævede et dementi af DR.

Klager kritiserede også, at professor Allan Randrup Thomsen i samme indslag blev citeret for at sige, at udviklingen nok skyldtes effekten af de begyndende vaccinationer. Klager mente, at dødstallet toppede, efter vaccinationerne var påbegyndt.

Da DR afviste kritikken, valgte lytteren at lade Jesper Termansen, lytternes og seernes redaktør i DR, behandle sagen. Jesper Termansen giver ikke klageren medhold.

Stigning eller fald?

Både DR’s og klagerens tal kommer fra SSI og burde derfor ikke afvige, fremgår det af afgørelsen. Der er visse lighedspunkter, men et uforklaret ’dyk’ i klagers graf for den første uge af 2021. Derefter viser klagers graf også et fald, som fortsætter ind i 2021. Der er med andre ord ikke tegn på, at vaccinationerne, som begyndte lige før årsskiftet skulle føre til et stigende antal dødsfald på landets plejecentre af beboere med covid – tværtimod, påpeger Jesper Termansen.

Jesper Termansen skriver i afgørelsen:

- Jeg kan ikke her afgøre, hvorfor der er uoverensstemmelser mellem SSI’s tal som gengivet af DR og Klagers tal, der begge skulle vise udviklingen i døde med covid-19 på landets plejecentre. Klager har ikke kunnet belyse hvorfor. Jesper Termansen skriver videre i afgørelsen:

- Jeg lægger DR’s tal fra SSI til grund, og jeg konstaterer, at der ikke sker en stigning i antal døde plejehjemsbeboere med covid-19 fra uge to og frem.

Ingen tilbageholdte informationer

Afgørelsen slår fast, at klageren ikke har godtgjort, at der ud fra tallene skulle ske et stigende antal dødsfald med covid-19 på landets plejecentre, efter at vaccinationsprogrammet begyndte den 27. december 2020.

Det påpeges også i afgørelsen, at DR har anvendt professor Allan Randrup Thomsen som ekspertkilde til fortolkning af tallene, og at der er overensstemmelse mellem kildernes udsagn.

Jesper Termansen konkluderer, at DR havde ret til at lade en ekspert kommentere tallene, og at Radioavisens gengivelse i indslaget holdt sig til de oplysninger, der var tilgængelige, og at Radioavisen gengav dem korrekt og redeligt.

Der er derfor ikke nogen dokumentation for, at DR, som hævdet af klageren, skulle have tilbageholdt information eller handlet i strid med DR’s etiske retningslinjer, fastslår afgørelsen.

Du kan læse sagen her:

Ankesagsbeskrivelse