DR spiller flere kvindelige kunstnere: Fortsætter stort projekt og nye initiativer

I forbindelse med DR’s projekt ’Kvinder i musikken’ er en stribe initiativer igangsat blandt andet i samarbejde med den øvrige danske musikbranche. Status efter godt et år er en mærkbar positiv udvikling på tværs af DR’s radiokanaler.

Jada på scenen ved P3 Guld 2019. (Foto: © Agnete Schlichtkrull)

DR har siden foråret arbejdet målrettet med initiativer i projektet ’Kvinder i musikken’, hvor ambitionen er at skabe et solidt fundament, der skal sikre en markant øget repræsentation af kvinder i DR’s musikindhold.

Projektet er langsigtet, og derfor er målstregen fortsat et godt stykke ude i fremtiden. En lang række initiativer er allerede igangsat, og de indebærer blandt andet et omfattende og dybdegående analysearbejde som grundlag for fremtidige vækstlagsindsatser.

Samtidig har DR gennem en række interne initiativer øget det redaktionelle fokus, blandt andet ved forskellige workshops for medarbejderne med fokus på bias og musikstyring. Derudover bliver der løbende monitoreret og fulgt op på andel af kvinder og blandede bands på alle musikkanaler samt til DR’s koncerter. Der er ligeledes udført et større arbejde for at gøre det nemmere at søge på kvindelige kunstnere i DR Diskoteket samt i arkiver og bagkataloger.

I august blev der holdt et stormøde med relevante aktører i branchen, mens der planlægges en større konference til næste år.

Mærkbar positiv udvikling i den kvindelige repræsentation

På baggrund af de stribevis af allerede igangsatte initiativer kan DR allerede nu se en mærkbar positiv udvikling i den kvindelige repræsentation på tværs af radiokanalerne - sammenlignet med tal fra 2019. Tallene dækker over de første knap 10 måneder og kan derfor ændre sig en smule frem mod årets slutning.

Ledende redaktionschef i DR Debat, Kultur og Musik, Gustav Lützhøft, siger om projektet:

- Vi er meget bevidste om, at DR spiller en stor rolle i det musikalske økosystem i Danmark og dermed også en stor rolle for at forbedre repræsentationen af kvinder i musikken. Det arbejde er vi nu gået i gang med. Men for at øge den kvindelige repræsentation mere langsigtet kræver det samtidig, at der sker strukturelle forandringer i branchen, og derfor er jeg glad for, at vi allerede er i konstruktiv dialog med den øvrige musikbranche. Vi er alle sammen klar til at løfte i flok, men jeg vil gerne understrege, at der er tale om en lang proces, og vi er langt fra i mål. Det gode er, at vi allerede nu ser en positiv udvikling for vores radiokanaler. Kanalerne og udviklingen rykker sig i forskelligt tempi, men det afgørende er, at det samlet set går den rigtige vej, siger Gustav Lützhøft.

Grafen herunder giver et overblik over udviklingen i DR’s musikindhold siden 2019, hvor projektet startede, og hvordan det foreløbigt ser ud i 2021:

Grafik: Frida Næsted.

På kanalniveau ses den mest markante stigning hos P3, P4 og P6 Beat, der samtidig er de kanaler, som spiller mest ny musik i fladen. Disse tal dækker over den samlede kvindelige repræsentation, som inkluderer kvindelige artister og blandede bands.

Grafik: Frida Næsted.

Stor rapport som grundlag for vækstlagsindsatser

Som en yderligere del af projektet har DR i samarbejde med Bandakademiet, Roskilde arbejdet på en større rapport, der gennem omfattende analyser og 75 kvalitative interviews med kvinder i branchen kortlægger de reelle udfordringer og barrierer, som kvindelige kunstnere møder. Rapporten har til formål at skabe en klar idé om, hvor udfordringerne ligger, så der kan tages konkrete værktøjer i brug for målrettet at rette op på skævhederne.

Rapporten udkommer i november, og en af konklusionerne er, at man bør sætte ind med indsatser i vækstlaget. Især inden for målgruppen af kvinder, der ønsker at leve af musikken, og som træder ind i den professionelle del af branchen. Der er blandt andet brug for tiltag, der kan klæde dem bedre på, give dem værktøjer og fællesskab, som styrker deres muligheder og deres selvsikkerhed, inden de møder en branche, der desværre stadig er fyldt med barrierer.

Med rapportens konklusioner som fundament, er det ambitionen at tilrettelægge et nyt, årligt talent- og karriereudviklingsforløb: ’GOTCH – Girls on the charts’, der er et samarbejde med Bandakademiet, Roskilde. Ultimativt skal forløbet bidrage til at skabe et solidt grundlag for at øge udbuddet af kvinder i dansk musik markant.

Kvinderne falder tidligt fra i ’musikfødekæden’

En af ambitionerne med rapporten er at kortlægge præcis hvor, og hvorfor, kvinderne falder fra. Tal fra 2020 viser et fald af kvindelig repræsentation undervejs i den musikalske fødekæde. Faldet sker allerede i overgangen fra musikskoler til de rytmiske konservatorier. Derfor er vækstlagsindsatser i samarbejde med branchen et vigtigt fokus i projektet.

Grafik: Lærke Andersen og Frida Næsted.

- Det er afgørende for projektets succes og holdbarhed, at vi i branchen ikke kun ser på det sidste led i værdikæden, som er afspilninger i radioen for professionelle musikere. Vi skal sammen tænke hele systemet om, for vi kan desværre se, at kvinderne falder fra tidligt i ’musikfødekæden’ i Danmark. Derfor har vi med vores kommende rapport skitseret de udfordringer og barrierer, som kvinder møder igennem alle led i deres musikliv. GOTCH er et af de initiativer, som kommer til at stå på skuldrene af den rapport, og ambitionen er, at vi kommer til at bidrage med vores viden og data til flere vækstlagsindsatser i fremtiden, siger Gustav Lützhøft.