DR forholdt sig ikke til brugers påstand: Klagede over fejl i artikel

Da en bruger klagede til DR over fejl i en artikel på dr.dk, forholdt DR sig ikke i første omgang til klagerens påstand. DR rettede fejlen, men lytternes og seernes redaktør kritiserer DR for håndteringen.

En bruger kritiserede DR for en faktuel fejl i en artikel om en arbejdsgruppes indstilling til tømningen af Tange Sø. Lytternes og seernes redaktør har behandlet klagen. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen DR)

En bruger kritiserede DR for en faktuel fejl i artikel om en arbejdsgruppes indstilling til tømningen af Tange Sø. DR valgte på den baggrund at skrive artiklen om og forsyne den med en ny overskrift.

Men klageren var ikke tilfreds med DR’s klagebehandling, da han ikke mente, at DR svarede på kritikken. På det punkt får klageren medhold af lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen.

DR forholdt sig ikke til klagers påstand

I afgørelsen om klagen står der, at DR ikke i første omgang forholdt sig til klagerens påstand om, at artiklen baserede sig på en fejlagtig gengivelse af en arbejdsgruppes indstilling vedrørende Tange Sø. Lytternes og seernes redaktør kritiserer DR for dette og giver klageren medhold.

DR tog efterfølgende initiativ til at gennemgå sagen og indstillingerne fra de forskellige aktører, fremgår det.

Klageren får dog ikke medhold i sin anden påstand om, at DR ikke overholdt fristen for klagebehandling.

Lytternes og seernes redaktør konstaterer, at hele processen har været præget af gensidige misforståelser. Jesper Termansen skriver:

- Der er dog gjort en betydelig indsats for at rette op på den fejlagtige artikel. Siden bad Gitte Kvist (redaktionschef i DR Østjylland, red.) om, at artiklen og materialet blev gennemgået på ny, og artiklen er skrevet om. Desuden har DR beklaget over for Klager, at klagen ikke blev besvaret i første omgang, påpeger Jesper Termansen, men slår altså samtidig fast, at DR burde, da det stod klart, at artiklen ikke gav et korrekt billede af arbejdsgruppen vedrørende Tange Søs indstilling, have erkendt dette over for klageren.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse