Interessekonflikt i forhold til DR-ansats dækning af vindmølle-sag i Nordjylland

Vindmøllefirma får ret i klage over en interessekonflikt i forbindelse med TV Avis-indslag om vindmøller kontra fuglebeskyttelse.

Lytternes og seernes redaktør har behandlet en sag om DR's dækning af vindmøller.

Vindmøllevirksomheden Eurowind Energy A/S klagede over et indslag i TV Avisen, hvor virksomheden mente, at medarbejderen, der stod for indslaget, var inhabil. Indslaget samt en artikel og et radioindslag drejede sig om virksomhedens vindmøller på Thorup-Sletten i Nordjylland, der kolliderer med fuglebeskyttelse.

Eurowind Energy A/S havde ikke kritik af selve indholdet i indslaget. Derimod mente virksomheden ikke, at det var foreneligt med DR’s egne etiske retningslinjer, at medarbejderen samtidig beklædte en tillidspost i Dansk Ornitologisk Forening.

Det kan man læse i den nyeste sag hos lytternes og seernes redaktør i DR, Jesper Termansen.

Regler for bijob

DR har regler for bijob. De fremgår af DR’s etiske retningslinjer. Det er en medarbejders chef, der vurderer, om en medarbejder kan få tilladelse til bijob. Chefen skal i sin bedømmelse tage stilling til, om man mener, at bijobbet kan rejse tvivl om DR’s integritet, troværdighed og uafhængighed, og dermed om medarbejderen kan udføre sit arbejde. Uden at der kan rejses tvivl om DR’s uafhængighed og upartiskhed, fremgår det.

Lytterens og seernes redaktør Jesper Termansen har ikke mandat til at bedømme, om tilladelsen til bijob er berettiget. Lytternes og seernes redaktør kan dog bedømme, hvorvidt det pågældende indslag var i overensstemmelse med DR’s etiske retningslinjer. Det fandt han ikke var tilfældet her.

Jesper Termansen henviser til den passus, hvor der står, at ”som DR-medarbejder må du ikke beskæftige dig med en virksomhed eller organisation, som du eller din nærmeste familie har personlige eller økonomiske interesser i".

- Det er dog LSR’s klare opfattelse, at Eurowind Energy A/S har ret i, at der rent principielt var en - med virksomhedens ord - ’betydelig interessekonflikt’, skriver Jesper Termansen og slår dermed fast, at når en DR-medarbejder med bijob i en interesseforening, som kæmper for fuglebeskyttelse i forhold til vindmøller, dækker en sag om emnet, foreligger der principielt en interessekonflikt.

DR erkender, fremgår det af ankesagen, at klageren havde ret i sin problematisering af habiliteten i det konkrete omtalte indslag. Den ansvarlige redaktionschef giver udtryk for, at han burde have meddelt klageren dette allerede i sit første svar.

Du kan læse sagen her:

Ankesagsafgørelse